Израснах в ленинградската блокада, тогава аз не пих и не гулях. Видях аз как гори в огън Бадаевския склада, и за парченце хляб в реда стоях. Граждани смелите! С дела какви успели сте, кога градът умрели не брои? - с червен хайвер си поркахте, а аз броях махорката с угарките примесена и с дявол знае си. От студ там даже птици не летяха, крадецът няма нищо да краде, родителите ми в таз зима ангели прибраха, а да не падна - беше ме шубе. Бе пълно със профили на гладни и дистрофици - гладуват всички, даже прокурор. Там във евакуация четяхте информация и слушахте по радио "От Совинформбюро". Блокадата държа се, даже много, но врага свой народът ни разби, - и да живеем вече можеме спокойно, но пречат ни отрядници нали. Мило казвам на последните: "Граждани със лентите! С лапи във душата да не сте! За ваш живота личния и непатриотичния знаят вече органите с проф-съ-ю-зи-те."
© Васил Станев. Превод, 2018