При набор помня го добре: "В десанта - не. Така, братле! Такива там не стават все", - и после смях, - та става ли войник от теб? Такъв, е право в лазарет... А като всички аз такъв войник си бях. А на война, кат на война. За мен съвсем е двойна тя, просъхва куртката ми бързо на гърба. И изоставах, бърках строй. Но някак тъй - един бе бой, не знам защо, се вгледа в мене старшина. Шуми окопното братле: "Студент! Сметни ти - две по две? Ей ти ергенче! Вярно, граф е бил Толстой? Жена му, тя коя пък бе?" Но старшината спира все: "Върви поспи, не свят си ти, там сутрин - бой". Веднъж когато в ръста цял бях станал аз, той изкрещя: "Легни! - и после без падежи думи две, - Защо с две дупки във глава?" И пита ме: "Нима, в Москва с етажи пет там има много домове?" Над нас е буря - бе ранен, парче от бомба той прие. И да отвърна на въпроса, не можах. В земята легна, в крачки пет, в сънища пет и в нощи пет - с лице на Запад, и на Изток със крака.
© Васил Станев. Превод, 2018