На родители дал Господ сина кротък: Да се люля сина в лодка - закон Роди се мореплавателя самотник - сам люля се, боледуваше той... Не с години, с дни расте - туй е точно, но от люлката той вече дерза: В мореплаване се готвеше самотно, пеленката той скрои на платна. ...Пред носа ни - само вижте! - бъчва просто, просто яхта, просто плот, просто - не: Ти прости мореплавателя самотен, че той праща ти салют и привет! Ох, задръжка не добра е, братоци! Плюйте вси на кораб три пъти пак: Във море - мореплавателя самотен, на земята е кат чер котарак! "Откъде сте? Давай отговор, и точка! Не сте паднали тъй от небеса?! Ние чели сме, че някакъв самотник във триъгълник Бермудски умря..." "А лъжа е до реда краен - точка! И простете ми за туй че съм груб, - аз там плавах, извинете ме, самотен: Не триъгълник е той, просто куб! Бяха бедствия - трошат съдове точно! Бети беше - ураган - всичко там, - така днес мореплаватели самотни - от летящите чинии ядат!" Той добави вода вряща в планктона... Как го дава: малък е, но успял! И яде деликатеси самотен, - а такива - никой наш не бе ял. Сподели - по глътка пие той нарочно, тъй и капка да не падне на брада, - ти прости мореплавателя самотен, философия развил на вода. "Не изкуствената ли облицовка сте облекли, вие друже така? Предпочели мореплаване самотно тъй пред нашите общества?" Той отвърна: "Право сте вие в точка! И на сушата не стиснах ръка: В море плавах много дълго и самотно, аз за хората, моряци скучах!" Чуем нещо и веднага с ред точен, нещо ние видим, - хоп негатив! Тъй е снет мореплавателя, самотен, се превръща - фотография в миг. Ах, да имаше и хумор малко още! - скучни сме, земя не щеме съвсем, - Брата ни мореплавателя - самотен - някак си ние да го развлечем! Пред тях да е без прегради и котви, и по пътя без спънки и шубрак! Жалко рядко ще го срещнеш - самотен, - не приличащ е на други чудак!
© Васил Станев. Превод, 2018