Аз приживе висок бях и строен, и без страх от куршуми и думи в обичайните рамки не вбит, но щом вече ме считат покоен, куц ме правят и сгънат ме турят с ахилес в постамента забит. А гранитно месо не се маха не издърпва се от постамента ахилесова тази пета, и ребрата железни в каркаса мъртво слепени със слой от цимента, - само тръпки пълзят по гърба. В гръд с широките плещи се бия - на ви, мярка! - но не знаех, че мене ще свият, щом умрял съм. В обичайните рамки те вещо за спор вбиха, а широки, неравните плещи - изравниха. И когато умрях, щом се случи, бързо маската смъртна бе снета ей от този чевръст ми рода, И - не зная, кой тях ги подучи, - но от мен, докрай свалят с рендето азиатските скули сега. И не чаках това, в сън не беше, мене считах това - не грозеше, да съм аз от умрял по-умрял, - отпечатъкът този блестеше, със задгробната скука струеше - аз с беззъба усмивка се смях. Аз приживе не слагах на хищник, пръст в устата, обичайно от мене прилично - се бояха, но щом снета бе маската смъртна - в вана първо - там гробарят пристъпваше твърдо с метър дървен... Ала после годината мина, - бе венец, от как бях аз поправен - здраво вбития лят монумент със огромен, народен, мил митинг го откриха със записа славен - все на песните мои съвсем. Тишината над мен се разчупи - от колоните плиснаха звуци светлината удари навред, там гласа ми прегракнал тъй чу се, но съвременно беше научен, и превърнат в приятен фалцет. Ням съм аз там и с тяло покрито, - всички ще сме! Аз крещях, с глас кастриран, в ушите на човеци. Саван дръпват - как аз съм спаружен, на ви, мярка! А нима аз такъв съм ви нужен щом умрял съм?! Командорът зло, звънко там крачи. Аз реших: как на времето той - да не тръгна ли в плочи със звън? И се пръсва тълпата, във страх е, щом изтръгнах крака си със вой, се посипа там камък навън. Наклоних се аз - гол, безобразен, но щом паднах - излязох от кожа, и се тътрих с железен бастун, щом в земята аз рухнах напразно, от раздраните рупори може да хриптя аз: "Жив май че, съм тук!" И щом паднах - нагънат бях просто, просто смачкан, но стърчат мои - скулите остри от метала! Не успях, макар да бе угодно, - скрит-покрит аз. Против тръгнах, ала всенародно от гранита.
© Васил Станев. Превод, 2018