Крадец бе шута - краде минути - тъжните минути там и тук - Грим, перука, други атрибути, бе за други шутове от шут. В цирка светъл между номерата, тъй полека, тихо между нас се явява клоун в тъмнината някой път със шапка на глупак. Глезен ни е зрителя наш много - чака смях той, да избухне в мощен вик, и крещи: "Нима това е клоун! Щом е клоун - нека е смешник!" Ето ние... Ние тъй мърморим: "Щом си на арена, ни разсмей!" - в туй време тъгата ни той гони от душата измъква я за ден. Двадесети век - все е нарочно: Имаме световен ние цирк, - Клоунът, е много мрачен точно - не е весел клоун, не е жив. А той сякаш във вода е гледал, в светлината, нагло, тъй обра тъга в джоба вътре, и от преден и в души, облечени в сака. Ние после се смяхме гръмогласно, пляскаме, и дланите трошим. Нищо смешно той не прави - ясно - мъката ни, той от нас укри. Само - и бърбори и тъй гъква, - мима тъжен става без покой: Затова товар на чужда мъка той по навик счита свой. Печал тежка, чувства още мима - светлината сгъва шута в кръг, - правеше горчиви пантомими, по-дълбоки бръчки всеки път. Но тревоги наши и несгоди той ги черпеше така от нас - болки облекчи ни наши много, - за защита - той не взел запас. Ние май без болка и във смях ли, весело за наши времена: Ах, как нас прекрасно са ни крали - взеха туй, що пречеше на нас! Време! Колена разби без време, тръгва той замислен като в сън. Рижият бе царят на арена, а и зад пределите - навън. Злото наше геният отнесе зад кулиси - смеем се... защо. Тук - мигове в роя си понесе в него се събра така в едно. Гаснат в лампи хилядите свещи. Барабан гърми - и тишина... Твърде много той качи на плещи - нашето - и счупен е гърба. Зрители - и хората там редом - мислиха: той срути се пиян... Шута в пантомимата последна заигра се - и я преигра. Той застина - тъй, не зад морето - Уморен, край нас, прилегна той, - с мъка клоун се напил гореща, и не сметнал сили в този бой. Крача аз напред неукротимо, но склоних пред него аз глава. Този трик - не беше пантомима: Беше смърт - царица на игра! Да, крадец, и срязал пътя глупав и по нощи не краде коне. Шут умря. Той все краде минути - тъжните минути на човек. Много от нас хвалят само: Ще живеем тъй! - не дават те, Шут отзад прокрадва се тогава тихо и безшумно - на ръце... Гине, вятър духна го - накратко! Или бе шегата на чудак?.. Само шапка му измислих, - шапка, - бе без шапка този клоун пак.
© Васил Станев. Превод, 2018