На В. Туманов
Бе вазиране1 - знак - нагло, с глупост съвсем, - пред стражаря - простак и - с главата напред. И разскачаха двама, смъркат в такт, в своя бяг, пред конвоя на длан са и до пояс в снега. Полегнал строй в реда е образцово, трионът "Дружба" стар - там запищя, и осени знамение оловно от сепнатите кули три дула. Всички пльосват завчас, и с носа са в снега, а беснеят зад нас - ох, копоите два. Девет грама горещите, как е тясно в дула! И на мушки се блещехме, вцепенени така. А до брега да стигнем - вече цел е, ала решено в кулите за бой: Там у стрелците взети сме в прицела, - и смешно просто, и мори покой. Ох да видя сега, с кой отправих се в път, с кой бе риск да умра, с кой кроежът бе пък! Май не виждал съм никак... И едвам се съвзел - аз хриптя: "Как ти викат? По какъв си ти член?" Но късно: бе зачеркнат от куршуми на кръст - в тила, във пояс, два в гърба. Ще се спася ли? - бягах аз безумен - и даже него в смута не видях. Аз - към него, чудак: И защо, ти се спря? А пък той - на страна стели мозък в снега. Аз потръпнах! - и грейка в миг изсъхна сега: Здраво бий трилинейна2, - както е на война! Като за гръд, държа се аз за камък: Кога са псета близко - ти се спри! Земя с езици лижат много гадно, облизват мозък, пръскат се за миг. Приповдигнах се аз, на света разлютен, и агенти - видях вече чакат ме мен. Ритат труп: "Мъртъв, гада! Без файда този път: Дават рубла за хванат, а пък нищо - за смърт". Един зад друг вървяхме пред бригада, След туй - във прохода, отупват сняг: Те са обратно в зона - за награда, за бягство - аз с присъда нова бях. Отначало груб бях, а пък после се спрях. Мене би взвода цял - умори - пъти два. С онзи свят плашат пусто, светове - с палка са: Праснат там - аз съм тука, праснат тук - аз съм там. ...А в интервала тишина и сняг са, и зайци, и мечетата, и лос... Да бягам виждам себе си пак някак, лъжа аз виждам: май се случи то. И гордост скрих в бельото си напатил, - щом виждах горди лижели пети. Да лижа тръгнах рани в "близолатор" - ала не лижех - ето ти следи. Бе за нас - край река, той бе също не слаб, - да не могат така, а и псета със страх!.. И на приказка край. Бяга звяр към ловец, ловец стреля - се знай на беглеца в лице. ...В тръбите всичко е, и спрян е крана, - през нощи само вой и гърч съвсем. Що трябва? - Да се сипе сол на рани: За да се помни - нека в болка сме!
1 Бягство (криминален жаргон) по Дянко Марков
2 Трилинейна винтовка на Мосин.
 
© Васил Станев. Превод, 2018