Те с море обител са, това значи плавали, курс държаха правилен, рула те държат. Тъй и влизат в пристана - вдясно ли, вляво ли - два красиви лайнера, корабите два: Бяла в сняг е цялата, сякаш лебед бял е тя, приказка класическа, горда, - лайнер там - от тропици плава в черен смокинг той - цял - презокеанския лорда. Да бе, до днес в главата му дошло, че влиза в пристана пак влюбена отколе, така бърза под черното крило стремителната, бялата мадона! Сълзи са горещите, все горят от пещите и така надява се тайно, че, може би в Африка не върви по графика този не усещаш се лайнер. Да бе, до днес в главата му дошло, че влиза в пристана пак влюбена отколе, така бърза под черното крило, но малко късно бялата мадона! Късно, но на кораби все върви корозия, на лице на бяло-снежната бръчки и, щом натекли сините там край ватерлиния, и кога на смокинга борда ляв изгни. В мъка и без памет е, в дока тих поставен е, зъл и разядосан безкрайно, все в ръжда, не пазещ се, той бе без екипажа си, горд, но в самота рей се лайнер. За нея пък бе щастие дошло: в танго на музикалния салона до него и под черното крило - застана редом бялата мадона!
© Васил Станев. Превод, 2018