В затвор Таганка сме вече малко - по-женски ние не ще се галим. Дежурен в съблекалнята ни бие - все едно щом си, - аз казах на охраната: Що псе, ги вършиш, просто си?! В затвор Таганка жандарми няма, - такива има - света Аз вчера на другаря си, на този що чете ни на глас, че сякаш той, охраната, май станал е жандарм за нас. В затвор Таганка се случва злото - там вълк за всеки ще станеш точно. С подноса вчера праснах го, по теме оголялото употребих охраната: Псе си - май полудялото?!
© Васил Станев. Превод, 2018