Коне сме проверени, древни много. Все победител яздил беше нас, и даже не един велик зограф копита златни багреше в икона. И рицар пес и рицар благороден с доспехи все огъват гърба наш. Един от нас, най-луд си беше коня, въведе го Калигула в Сенат.
© Васил Станев. Превод, 2018