След престой, вземат кораби новия курс, но се връщат, щом лошото време отминат... Половина година - явявам се тук, да отплувам аз за половина. А завръщат се всички - приятели не, и жените, най-верни, жените любими. А завръщат се всички - но нужните не, нямам вяра в съдба, в мен по-малко я има. Ала искам да вярвам, че не е така, да се палят все кораби - модата мина. Ще се върна навярно с другари, с дела, и ще пея, навярно - не ще е година.
© Васил Станев. Превод, 2018