Бе много весел, в розово възход, и плува кораб - среща нова драка, там в първи път бе юнгата на ход и под пиратския със череп флага. Наклонен във водата, с платната шумящ, бриг двумачтов полегна в завоя. А на юнга щастливо трептеше душа, като връв от конопа на грота. Душата нежна, все под груби дрехи криещ, суров там шкипер даде му съвет: Ти джентълмен ще си, с успех сме ние, а без успех - без джентълмени е! И плава брига там, където ще, и среща се - с кого съдбата свежда, на каравела е гръбнак строшен, кога до абордажа се довежда. Бе веднъж на богатата плячка делба - там пирати беснеят и вият... Хвана ножа тук юнгата, в миг, побледня, щом в делбата, той беше обиден. Там бе девойка, не се крие и не плаче, а юнга бе - с на шкипера завет: че джентълмени сме, с успех сме значи, а без успех - без джентълмени е! Видя капитана, че си мълчи, не спира вече кървавата драка. Той раните дълбоки свои кри - в отговор удар свой той бие някак. Ней и се стори тъй, че е юнга в беда, а тя друг и съвсем не поиска, - и прескочи тя борда - така във вода, чезне смуглото тяло златисто. В гръдта насочи, за пиратите смутени, и разреди той палещ пистолет... Бе на успеха джентълмен последен. С успеха край - без джентълмени е!
© Васил Станев. Превод, 2018