Ще умра - все пак някога ти умрял си накрая. Да позная ли как, не аз сам - с нож забит във гърба: А убити щадят ги, опяват и глезят със рая... Не за живи разказвам, на мъртви е почит сега. В кал лице ще забия, настрани строполил се красиво - ще се носи душата на крадени кранти в галоп! В парка райски бера бледорозови ябълки диви... Жалко, пазят го, в упор без грешка застрелват в чело. В парка сме. Пред очите ми нищичко райско тук няма: Тъй запуснато място и нищо - с вида е унил. Там сега в пустота възвишена вратата отляна, във вратата огромен конвой тъпо поглед забил. Цвили коня, пръхти! Приласках го със думи, погалих, от опашката чистя бодили и грива плета. Белокосият старец нещо дълго дрънча в катинара - и мърмори, пъхти, не отвори - и тръгна едва. И конвоят огромен притихнал тук и не застена, той приседнал във миг, с онемели колене стоя. Тук е весел живот, - оглуши звън, нас сладко братлета! Завъртя се кръга, и разпънат над кръга вися. Той, апостолът-старец - на стражи крещи-комисарства - и повика там някой, и пак да отварят врата... Някой с болта ръждив, там едвам, по релса удари - и се впуснаха всички в прекрасната таз благодат! Този старец познах - на повехнали бузи са сълзи: Туй е старецът Петър - апостол, магаре съм аз. Ето парка е чуден, там купища ябълки мръзнат... Ала, пазят го, в чело без грешка застрелват ни нас. Нам блага ни подай, а и много блага ли поисках?! Аз да имам другари, жената - да падне на гроб, и безсеменни ябълки в парка крада аз нечисто... Жалко, пазят го, в упор без грешка застрелват в чело. В онемели ръце свещ топи се, като в канделабри, а пък в същото време подгоних конете в галоп. Аз набрах ги, безсеменни ябълки много, щом трябват - за това пък и мене без грешка застрелват в чело. Завъртя се кръга, ангел стреля в чело акуратно. Тъй нима им е жалко, че набрал съм парченцата лед?! Аз на изстрел се радвам! - в земята се връщам обратно, - ето ябълки нося, и грея ги в пазва от век. Аз подгоних конете далече от гибелно място, а се дърпат конете, но вече съм бесен безкрай. В пазва ябълки, с бич аз край пропаст, прелитам опасно аз на тебе ги нося - от рая ме чака докрай!
© Васил Станев. Превод, 2018