С вкусове, стремежи аз съм странни, - и екзотичен, леко съм едва: Аз мога да гриза в едно стакани - без речник дори Шилер да чета. Във мен са двете Аз - два полюса познали, Два разни са човека, врагове: Кога единият балет си пожелае - то друг там хиподрум ще призове. Излишното и в мисли аз не казвам, кога съм аз със своето лице, - но често тука, свободно се оказва туй второ Аз с лицето на подлец. Със страх притискам в себе си мерзавец, - О, участ безпокойна в мен туптя! - в мен страх гори, че грешка правя, че не туй второ Аз сега громя. Кога душа разкрил съм аз открито в местата тези с искреност сама, - дават в ресторанта в заем и не питат, жените те ласкаят ей така. Но ето край - отлитат идеали, но ето груб съм, нетърпим и лош, но ето седнал тъпо ям бокали, под маса хвърлил Шилер в някой кош. ...Съдът тук влиза, залата застина. Ах, прокурор, и съдия, аз моля Вас повярвайте: не аз разбих витрина, а подлото във мене второ Аз. И аз ви моля: строго не съдете, - Да се поправя, не да лежа в затвор! - в съда само ще бъда зрител - ето в затвор на вечеринка, пеещ в хор. И аз кълна се - искрено и лично: Старая се в три пъти още аз - да победя и двойнствената личност и - не е мое - мое второ Аз! Аз повече не ще троша витрини и още хорските лица - пиши така! Аз тъй събрал съм двете половини на раздвоената и болна ми душа! Изкоренявам и заривам в рова, - ще чистя, нищо не ще скрия аз! И чуждо е туй второто такова, - не, не това не мое второ Аз.
© Васил Станев. Превод, 2018