Отмина време с уводите нещо. Добре е тук, не лъжа, без шега. Мен големците викат ме по спешност, да пея аз “На вълците лова”. Той може, запис чул бе от прозорец, а може би, с децата - неизвестно. Не знам? С магнитофон нов бе отскоро там някакъв другар, такъв ответствен. В семеен кръг във делнична беседа, където лампата мъждука си, той тихо, да не чуят го съседи, натисна копче “старт” да се върти. И там, тъй не разбрал накрай слова (Презапис лош получил бе на среща), Прослуша той “На вълците лова”, на страната друга още нещо. И всичко чул той до последна нота и разгневен, че край не е разбрал, от кабинет звъни по телефона: «При мене утре автор на “Лова”». Не пих винце за храброст аз така, и да не хълцам аз се устисках, “Лова на вълци” аз му изревах, от прага цял - и бях съвсем неистов. Децата му с молба, са безусловно, да бъде той с усмивка на лице. Ала мен ме изслуша благосклонно и даже аплодира ме добре. В бутилка чуква чаша ей така, която я измъкна из под шкафа, и викна: “За мен е, за мен това! За всички нас, не вълци се понасят?!” Но ето - май сега ще стане нещо. Тъй - в деня там пъти пет звънят. Мен големците викат ме по спешност, да пея аз “На вълците лова”.
© Васил Станев. Превод, 2018