Дела! Мене тъй мъчат ме дела - всеки ден, всеки ден. Докрай във огън песни, стихове - тъй нелеп, тъй нелеп! Живя тук тя година и в миг взе и си тръгна съвсем. Ей на - такива тъжни са делата при мен. Сега ти цяла вечер в дар така, в дар така, в дар така - Ах, да: Ще мога само да река! В ръце, в ръце делата си вървят зле така при мен. Съвсем горят в миг с пламък тук дела - те на пепел съвсем... Живя тук тя година и в миг взе и си тръгна съвсем. Ей на - И пак са весели делата при мен. Сега ти цяла вечер в дар така, в дар така, в дар така - Ах, да: Не мога даже да река!
© Васил Станев. Превод, 2018