Не си купуват те храна поне - и по принуда пазят си парите: Коси холера стройни редове, - но пак в редици хората се сливат. Закрит Кавказ, “Аерофлот” гори, и в Астрахан дивашки палят дини, - но на струга работника стои, на здравето възлите днес са силни. Търпи вреди днес цялата страна, но вяра има, с вяра без дилема, - започва се народната война с една нещастна, бедничка холера. На трудов пост народът ни стои на битка с нова болест скоро смъртна, - „но пасаран“ - холера не върви, холера - няма, и балът е привършен! Не ще да мине - няма да посмей през хиляди пикети да премине, - аз срещнах я - като смъртта бледней, и хилава - тъй скелетите биват. Аз на спатия дама си гадах, нарекох шеговито я холера, - холерата е блъф - това разбрах, сега за мен тя просто е химера. Във мен сега наля ми се ума, и аз се чувствам както Гъливера, Не чума е холерата, - разбрах и всеки има винаги холера! Уверен съм: холерата ще тлей. И дайте - залп от хиляди топове! Напред! С холера всеки ще болей и всеки холерик е сприхав много.
© Васил Станев. Превод, 2018