Ето: Живот - дивен, приятели, и той е удивителен, и той е съкратен - туй е само, най-вече главното. В филма туй не направо ни е казано, - Може, и не видели сте и решихте, не е било вече, най-вече туй главното? Може би, и наистина не било е, - а бе само желание, - значи, значи, за вас това в друг път ще е така. И ето че: тъй човек за човечество - е приятел и брат при нас, и, приятел и брат, - туй е само, най-вече главното. Трябва възпитател да е труда, - и от него наистина все човек ти да си, - туй е само, най-вече главното. Истина, туй във филма не е било - а бе само желание, - значи, значи, за вас това в друг път ще е така. Люлка - е света за човечество, не навеки ще бъдем там в тази люлка, съвсем - Циолковски го каза нам. Скоро и далечни звезди даже ще направи човечество да се ползват нали, - туй е само, най-вече главното. В филма туй не направо ни е казано, - а бе само желание, - значи, значи, за вас това в друг път ще е така.
© Васил Станев. Превод, 2018