Ще помня, в душата си скрил тази вечер - не среща с другари, не в празник софра: Днес само аз съм си най-главен диспечер, стрелките преместих днес само така. И нека аз влакове пращам в пустини, де само са дюни в горящи лъчи, - не връщат се празни след пътя изминат, и моят оазис все още струи. Преминах аз своето - даже свръх норма, - стоя и си спомням, притиснал флаг в миг, бучат и понасят покрай ми платформи - реките - с мостове, зад мен, що горих. Сега пак аз влакове пращам в пустини, де само са дюни в горящи лъчи, - не връщат се празни след пътя изминат, и моят оазис все още струи. А те по света и без мен ще преминат - ръце не ще чупя, и луд не крещя, - а то с пасажери те още ще минат - такива съвсем аз не ще да кача. Така, пак аз влакове пратих в пустини, де само са дюни в горящи лъчи, - не връщат се празни след пътя изминат, и моят оазис все още струи. Стопи се леда, километри, години - и влака мой първи се върна назад, - не носи той ценности не повторими, но той - все се върна, и релси звънят. Ти дай да се спрем и така да ни мине: ти цял си разпален - не срещна реки. Не тръгнах със тебе така из пустини - и ето оазис мой пясък уби.
© Васил Станев. Превод, 2018