Благодат или благословение изпрати на слугите си, ти - Дай ни, Господи, ти просветление, потопени в Светия Светих! И пороци, греха със печал е, апатичност, спогодба и спор - Пара, що сте я вие подали, ги изстрелва - куршум, от затвор. Туй, що мъчи те теб, - изпари се и нагоре лети, в небеса, - ти, очистен, там долу спусни се - пара с греха ще се справи сама. Не стреми се без време в душата, не сравнявай очистен с измит, - ти избий със метличка душата, и ти смрад тъй от ней изпари. Това е цяр от язви и уродство - този душ е от жива вода, - това - сякаш пак е първородство, или не - пресуши ти блата. Тук без голи е - не се стеснявай, че са криви ръка и крака. На парк райски подобно е, - някак, влиза всеки, съблечен докрай. В съблекалнята хвърлил си вещи, одеяния си забрави - тук метличка еднакво ни плеска. Не пъчи ти напразно гърди! Тук са равни с едното богатство, всеки леко жарта изтърпя, - свобода тук и равенство с братство в пара плътна усети, видя. Поколение в баня гони, кръщене да приемат нали, - Лей на нас ти водата си свята - и от варварство освободи! Благодат или благословение изпрати на слугите си, ти - Дай ни, Господи, ти просветление, потопени в Светия Светих!
© Васил Станев. Превод, 2018