На В. Абдулов
Без острите сме усети - все старо, гнило там, - я виж тъга във гроба ще ме праща. Балкон да е отгоре, автобус - на две, аз знам, - това е дело, туй е подходящо! Провървя! И накрай провървя! - Вижда Бог, че до края е взето! - Самосвала със много кила моя скелет дроби на парчета! На - лежа си на гърба тъй гипсиран все, - всеки член ей така - регистриран е по отделно е и изправно е, - все цяло легнало и изрядно е! Ах, жалко, че ютията вас не цапна в глава - скърбя за вас - успели вие малко! - това е просто прелест - сътресение в глава, това си е наслада - гипс на тяло! Кат щита - на гръдта стои той, на ръцете ми - здравите брони, - Така искам да викна: “ Кон дай ми ти, кон! “ - и с езда от палата на коня! И лежа си на гърба тъй гипсиран все, - всеки член ей така - регистриран е по отделно е и изправно е, - все цяло легнало и изрядно е! Жалко, бе кратък миг, и самосвал ми налетя, - после година тръшках се без памет - и в нови, интересните си усети така аз съжалявам, слаб тук беше намек. Отделено от лекар - мерси, и завързано всичко по рафта, - И, кълна се, по нощи дори аз се чувствам така космонавта! И лежа си на гърба тъй гипсиран все, - всеки член ей така - регистриран е по отделно е и изправно е, - все цяло легнало и изрядно е! Задавени са чувства - ала болката не спря, - е що, самите често чувства губим, - затуй, като дете, - аз цял повит съм в пелена и обкръжен така с човеколюбие! А влияе ми нощна сестра аз с любов се към хора проникнах - и кълна се на гроба в дъска, че оставам затворник на гипса! И лежа си на гърба тъй гипсиран все, - всеки член ей така - регистриран е по отделно е и изправно е, - все цяло легнало и изрядно е! Така добре бе още, да не видя пак съня: А той - е остър нож за инвалида, - в съня от гипсови окови аз навън да излетя, сънувам свещи, рими и корида... Ах, надежден си, гипса щита, от които захапват нелеко! но едно, от това, аз тъжа: ама никак не ще се почеша, - че лежа си на гърба тъй гипсиран все, - всеки член ей така - регистриран е по отделно е и изправно е, - все цяло легнало и изрядно е! Така отдавна здрав съм, не мисля гипса да сваля: Ръцете стават нещо като бивни, краката изтънели - ала плюя на това, - затуй пък съм значителен, масивен! Аз и ходя си в гипса пеша, и настъпвам в пети минувачи, - там като слон, удобно така аз с дебелата кожа съм значи! И в живота все вървя тъй гипсиран съм, - всеки член ей така - регистриран е по отделно е и изправно е, - все цяло легнало и изрядно е!
© Васил Станев. Превод, 2018