Някъде на езеро с булдозера си нов аз бях цял в комбинезон, и само в прах - бачках си там до зори, броя и купи в козове, аз пръст все за заплатата копах. Родственици, братя ли - артелчици, търсачите, - общи са задачите и цел. Вярно ли, невярно ли - но план и показатели на всеки не вървят, а във артел. Местни дето тук са били, казват има много жили! Буци златни има тук - стигат и за зъби и за бюст. Сутрин преди съмване, щом с водка се пръкнахме, парите удариха глава, - другар - пияна мутра, ой, с булдозера си бутна той тон ли бе или два там скала. Щом видя там ямата - тъй и ахна право там, тихо иска - шепне тъй нали: Нещо спомни мамата!.. - Викна всички - срам стана! - Сбиха се с юмруците за миг Местни дето тук са били, казват има много жили! Буци златни има тук - стигат и за зъби и за бюст. И започват боя все - и делата вехнат днес: "Ти, Фернандо Кортес си младок!" И след час сломени са, челюсти строшени са, края е такъв на спор жесток.
© Васил Станев. Превод, 2020