Един е тук мотив, от кораба звучи; Един е чек нали, - на пета със пари. Две седмици имам цели, а работа - осем лета, - но аз ще докажа в дело, що може аскет сега! Тъй и дежурна на етаж ме плаши тези дни, - в хотела влизам аз тих, на ръце дори. Две седмици имам цели, а работа - осем лета, - но аз ще докажа в дело, що може аскет сега! А в стола номер две е винаги с кефир; И пълна глава с мисли е, и все - за задгробен мир. Две седмици имам цели, а работа - осем лета, - но аз ще докажа в дело, що може аскет сега! Уви, но без роман, - там аз с една, в кафе - аз ям - но бягам там, тъй сякаш в тоалет. Две седмици имам цели, а работа - осем лета, - но аз ще докажа в дело, що може аскет сега! Тук плажа пълен е с вдовици много с чар, - аз с гащи, срам ме е: че идвам от студа. Две седмици имам цели, а работа - осем лета, - но аз ще докажа в дело, що може аскет сега! Проклет да си Афон! - Тук влюбен, до уши - аз взех последен фонд - таз пета със пари. Две седмици имам цели, а работа - осем лета, - но аз ще докажа в дело, що може аскет сега! Пленителна, "на шест", - пари за път, у мен навярно, още днес тук тя ще пропилей. Две седмици имам цели, а работа - осем лета, - но аз ще докажа в дело, и скелет що може - да!
© Васил Станев. Превод, 2019