На В.Золотухин и Б.Можаев
Там при съседа - пир е с шум, и гост - солиден, напет кум, а и хазяйка - бодро тук - върви в мазето, в ключалка дрънкат ключове, а там за лапане е все; и в печка, с тяга се пече, раздухват с меха. А пък при мене - само са проблеми: градината не ще роди, в добитък мор, и печка в дим - от тяга е лишена, а то - и буза дал без спор. Там при съсед - с месо чорба, - за цяло село е това, мома-невяста в пъпки тя, - узряла, значи. У тях май сгледа, става то, - че гости са за рубли сто, жениха слабичък тъй щом и пей и скача. При мен са на верига бесни псета - сред нощ от лаене на вой са те, и на крака мазол изтърках вече ето, аз в стая пуста тропам сам съвсем. Ох, при съсед се бързо пий! Когато дават май се пий? Що да не пееш, щом е пир и е изгодно? А тук - жена ще ражда днес, и гъски без храна съвсем... Не в гъски тука е проблем, - тук е негодно! А се явиха духове при мене, така и иначе ги гоня - те са пак. И в лошо място цирей ми излезе - да се помръдна тук аз не мога чак. От щедрост вика ме съсед - малкия прати той напред. Не искам, както си е ред, той пак пристава. Май литър ще е цапнал сам - тъй и обзе го добрина... Отидох - пия аз и ям, - не леко става. Аз кога бе средата на разгула там на жених, в ухото му шептя - жениха сякаш вятър го издуха, невяста горе вече зарида. Съсед крещи, че е - народ, че пази главен той устой: кой, не яде - не пие той, - но пий, обаче. Тук скачат от места си все, но тук с поправка малък бе: „ Кой не работи - не яде, - ти сбърка, тате!“ Аз с рубли три, изцапани се гърча, да гоня утре моя махмурлук, изтъркана хармоника прегърнал, - за нея мен поканиха ме тук. Съседа с втори литър цял - и побеснял, и оскотял. Да пея кара ме така, - Поих те! - вика. И хващат мене отстрана мъжаги много здрави два: Свири, говедо, пей, сега дорде си читав! Тук веселбата стига вече края, вече невяста тайно пий шара - и аз запях за светли дни омайни, когато служих в поща кочияш. Чорба от риба после бе и дреболии във гърне, държат жениха здраво те и дълго биха, след туй бе танци във мазе, там бой тъй не по злоба бе - доброто в себе си съвсем така добиха. Аз като чапла блатна в ъгъл стена, като бик, ръце сложил на кръста, и мислих си: кой утре ще пий с мене от тези, що са пили с мен сега?.. А сутрин там покой е все, на хляб средата се яде, без махмурлук препиват те, - храна несметна. Не лае някой във сърце, и куче шляе се цял ден, и печка - в сини плочки все раздухват с меха. А пък при мене, в ясно даже време - е пелена в душа, що ме гори. От кладенец водата сърбам свежа, правя хармоника, жена кори.
© Васил Станев. Превод, 2019