Ти излез, посвещавам ти аз серенада! Кой на теб серенада ще свири нали? Ще повтарям в ден, в нощ - до припадък, - ако муза ме мен посети. Аз така още само с шега и с игра - аз не мязам на себе си да: Аз обида търпя, но кога се гневя - аз двореца ще режа, ще паля до край - на балкона, щом не си дошла! Ти ми кажи направо, откровено - душата на разбойник не мъчи!.. Излез, излез, излез, о, Аграфена, любовна серенада слушай ти! Ей-ей-ей, трали-вали! Тъй девица хубава в мазе да бе живяла, така аз до прозорчето, със коляно сложено, - ние в утро бихме се познали! В склад горския моя - бол стоката разна, две хралупи уютни и с пънчета три, И защо за теб, Груня, не ставам, защо Феня, не съм ти жених?! Аз така те обичам, че нощем не спа, от тъга съм изсъхнал, горя. Ето глас аз загубих - хриптя и шептя. Май така аз се губя - ще стане беда ще крада тебе, ще отведа! Аз ще троша женихи през коляно! На татко ти кръвта ще разваля! Излез, излез, излез, о, Аграфена, - о, не губи в разбойник любовта! Ей-ей-ей, трали-вали! Тъй девица хубава в мазе да бе живяла, така аз до прозорчето, със коляно сложено, - ние в утро бихме се познали! Така давай, Аграфенушка, сватба да вдигнем, - аз - нечиста съм сила, но с чиста душа! Аз по дяволи кучи, прости ме, позабравям грабежа сега! Аз във трели се лея, с подарък за теб, и приятели всички в поклон Аз за тебе ще пея, ще храня аз теб, и братлета на сватба в дар рубла за теб, - само ти днес излез на балкон! Аз сериозно моля, съкровено, че знае даже славей - се ла ви. Излез ех, мамка му ти, Аграфена, - любов ми жарка ти недей гаси! От темето до слепите очи - на - една мечта: да дойде красота, - и на палците аз, ще се приповдигна и ще целуна в захарни уста! Ей-ей-ей, трали-вали! Тъй девица хубава в мазе да бе живяла, така аз до прозорчето, със коляно сложено, - ние в утро бихме се познали!
© Васил Станев. Превод, 2019