Като в стара руска приказка - да си спомним! - по-добрия магьосник го рече: Ти сега Иванушка легни да спиш. Утро, по-мъдро е от вечер. Тъй веднъж и в късна нощ добър храбрец така, при мъжа й красавица изпраща, натъжен, но спомни: утре ден е пак, а, пък сутрин - с лошо не захваща. Кат разбойници заклети, неприятели, тези там все магьосниците злите са варили те отвара - друг е свят целия, там утро с вечер са го променили. И как сутрин ще заспиват те девиците после буйно с отвара веселие, А пък, вечер щом са те слисани, пак отвара - за отрезвение! И излиза, тъй че древни разказвачи са постъпвали и зло и негодно. Така е - за този кой пий отвара, - утро, вечер - са едно и също.
© Васил Станев. Превод, 2019