На Лариса Лужина
Навярно съм загинал; свил очите - виждам, - навярно съм загинал; плахо все, така, - къде съм аз до нея - тя в Париж е била, аз вчера го узнах: не само е това. А песни що и пях за Севера далечен! Аз мислих: на ти сме - макар едва-едва. За неутрална зона бе напразно песен вече, не пука и съвсем, какви са там цветя. Аз още тук изпях - аз мислих, че е близо - брояча и за този, що по-рано с нея бе. Какво е и за мене - тя в Париж е била, и сам Марсел Марсо говорил нещо все. Захвърлих си завода, общо аз не прав съм, зад речници заседнал съвестно, със страх. Но що за ней това? Та тя е във Варшава, с различен сме език, разминахме се пак. Пристига, и по-полски казвам: Проше, пани, мен приеми, такъв, и стига колко пях... Но що съм аз до нея, тя далеч в Иран е. Разбрах аз: че за ней, аз просто не успях. А тя е днеска тук, а утре ще е в Осло... Видях се в чудо аз, да, случи се беда! Преди кой с нея бе и този що е после то нека пробват те, аз просто ще поспра.
© Васил Станев. Превод, 2019