На Михаил Шемякин
Как ще гледам аз сега, с дъх тежък струва се? Въздух крепък преди буря, крепък мазно. Що да пея днеска аз, що ли дочува се? Птици вещи тука пеят - все приказни. Птица Сирин с мен радостно смее се - весели, към мен с вик от гнездо, а напротив - тъгува, немее все, душа трови чудат Алконост. Седем струни древни са в своя ред звънят дори - Гамаюн - птица така надежда подари! Свод небесен, е пробит с камбанариите, - и камбана медна, камбаната - се възрадва май, или обезсърчи... С чисто злато са те църквите в Русия-та - Господ често да вижда нали. Аз стоя като пред вечната загадка днес, пред великата страна, и легендарна - пред солен-горчиво-кисело-и-сладката, пред небесната, и с извор, и с ръж харна. В калта шляпам - ръждива, омразната коне тънат там до стремена, но влекат мен със тази държавата, що разкисна, поду се в съня. Седем са луните все там на пътя ми стои - Гамаюн - птица за мен надежда подари! Душа, битата със загуби и разходи, Душа, смачкана от прагове, Щом е до кръв тъй парцала изтънял, - кърпя го аз така с кръпките във злато все - Господ често да вижда това!
© Васил Станев. Превод, 2019