Бе добре, че от рев не се чуваше звука, че с позора си аз бях един на един: Суетих се аз много край отвор на люка - карабина не стегнах нали. Мой инструктор на помощ - с коляното бе - да премина без слабост стена: За това що е нашето: Смело, братле! аз взех сънена таз ругатня. Мой вик накъсват този, горят ми бузи още с бръснача хладен остър възходящите потоци. В дроба звук вкарват те лесно в дъха ми пак нарочно безгрижните и весели въздушните потоци. Аз попаднах в ръцете им крепки, умели: Мачкат, хвърлят - в каквато си искат игра! И с готовност аз правя все трикове смели изпълнявам по ред - на шега. А какъв ли в туй падане ще е резон, ще узная аз после, сега - ще се блъска в лице - на земя хоризонт, ту пък облаци долу летят. Мой вик прекъсват този, и бръснат бузи още с бръснача хладен остър възходящите потоци. И кръв в дроб вкарват нещо те, и плътни, жестоки, невидими насрещните въздушните потоци. Ала пръстена дръпнах за миг вдъхновено, като риза през врат или халка. Бе случайно и волно туй падане с мене - осемнадесет мига така. Тъй сега - некрасив, с две страни съм гърбат, парашут е във всеки гръб мой. Аз съм влюбен, стремя се аз, влюбен в целта в неслучаен, разтеглен свой скок! Мой вик прекъсват този, и бръснат бузи още с бръснача хладен остър възходящите потоци. В дроба проникват вещо те с дъха ми мощен бездушните и вечните въздушните потоци.                                 Скок безпримерен правя аз във стратосфера - по сигнала „Тръгни!“ крачка в нищо - летя, - зад невидима сянка с безлика химера, за свободното падане - да! Ще пробия въздушна от вата тъма, щом ще падам аз все не така. Но да падаш свободно не може сега, щом ще падаме не в пустота. Мой вик прекъсват този, и бръснат бузи още с бръснача хладен остър възходящите потоци. На мен торба зад плещи е, ръце в кръст - срещам щото все прави, безупречните въздушните потоци. Вятър впил се в уши и шепти ми той мръсно: Не тегли за халка - само леко постой... До земя триста метра - сега ще е късно! Вятър лъже, май сигурно той! Мене дръпват въжета, и купола - стоп! Бе без тия минути до тук. Без свободно е падане, но пък е то свобода - разтвори парашут! Клепачи вече носят и бузи ми хладнеят - изпълнени потоци със грижи за човека! Аз горе взор печално все - звездите са самотни - и ям хоризонталните въздушните потоци.
© Васил Станев. Превод, 2019