Като баласт тънем, но ние, сме крепка и лека фаланга, краката ни с плавници бият, телата ни са - в акваланга. Тъй в бездна не просто сме влезли, и свили до спазми сме скули, със страх от кесонната болест, и малко така от акули. В жажда, вода тук не пием!.. Красиво е тук? Мит се праска! С очите изпъкнали риби ни гледат учудено в маски. Лежащи в постеля разбират? Намират ли търсещи брода? До цел трябва да се добираш, а трети наш - без кислород е. Дори ние плачем - мъжете, заседна в пещера от корали. Бе истински рицар на бездни, умря той с открито забрало. Съдба се оказа живуща - направи що може, и длъжен. Победа празнува днес случай. Какво ние утре ще бъдем!
© Васил Станев. Превод, 2019