Някак във града ни главен, тъй известно златно правен, в бело-каменни палати, знаменитост в цял свят е, феномени на епоха - лицемерните актьори, тези със дела не лоши, - се събират на банкет. Веселбата е с причина: Първо без пари се мина, второ всеки мъж отива - може с дамата дори, и притиснал дама ей го, по паркета към бюфета и безплатно по билета - той я храни и пои. А пред вход са с уговорки на велик прием със гости на дежурство, гледат зорки все юнаците отряд, - За забава - де шум вдигат, и братлетата пристигат извъртят ръце, но - тихо, нищо те не ще мълвят. Но пияч, и скандалджия, и развратник и пинтия - от монголското ни иго те в наследство са дошли, - и в гърба - що влизат - в хор, реват: „Дай ни Мазина, и пъстърва тук да има и Мишел там Пиколи!“ ...Във старинна кръчма «Кама» със мъже младежа лапа, - все си мозъци въртяха - кой добър, а кой е лош. Кръчмата щом затвори, те решиха: не допиха, - на най-трезвен наредиха, да домъкне нещо той. Този момък за начало се въртя в перон гаров - там милиция терзае все шофьори от добро, - той се впусна и под пара в бело-каменни палати - на братлета тези в лапи - и по моста, кат през ров. През вратите не се влиза - кат у Лобен смърт щом има, и тълпата тъй креслива - се вълнува и шуми, - не ще минеш, казвам честно! Но връстник позна го лесно: „Туй е този, що е с песни, - пропусни го да върви!“ „Не се бутай, не ще мина!“ Мисли той: за навън ли щом тъй не дават - туй е минус!.. Ах! И дама е отпред! На Иван не бе до дама, - да търгуват тука само, само нему те са дали! Два без десет е поне. Във бюфета не е хитро: пет коняка, водка литър! Ей ти майчице сърдита? Ресто и не връщай ти!.. - И обърнал се - но ето Дама тази в танц летеше: тя сияе, тя блестеше, - кат звезда - така съвсем е! И тук падат из под мишци две „големи“, пет „мънички“ (Жалко, жалко - е за тия що, остави той в беда), - и парчета, кат из кошер, разлетяха се - под стола. Там фуражка му се тропна тъй със златната звезда. Той - за въздух към балкони, - Късно! Скъса се със грохот от сърцето по салони тъй и клапан полетя... Тя на зло на вси принцеси, тъй погледна - с интерес е, и написа после преса, тъй студена, но добра. Полудели, настървени, и към местопрестъпление хора бягат здрави, крепки, със запретнат са ръкав - но не случи се скандала: в кръг танцува, все въртяла - тук скандала не желала пред разсъмване Москва. А задморските ехидни викат си: „За срамотите! Туй е просто несолидно, тъпо тъй да се държиш!..“ Само негър чул таз новост се ухапа той за нокът, - в Конго счита се тъй много, ти възторг да изразиш... И услуга му оказа там оркестъра в уплаха, и един към друг ги тласна, - то течение е как... Тръгват те и не докосват любопитни микрофони, тъй кат нямаше талони среща в пир да е с коняк. ...Ала казват има хора в Холивуд дори на опак, а и в Париж!.. Но - давам стопа: Нека другите дрънчат! Впрочем с тези, що бях в „Кама“, се оказаха мъжаги: Без юмруци и без свади - със усмивка си вървят. Все из столица лети си небивалици не били: жени млади - не девици - сякаш със пари мърсят - де е тихо - под вратата, и край покрив на мансарда, и де горе са местата - вече разговор гласят.
© Васил Станев. Превод, 2019