В ден, когато, ни даде опора земя, по висока вода, по солената, тя, ще сме в точно решения час, - и морето люлее тъй нас, като майка - безпътни деца. Ще работят вълни - и във пот на лица бордовете на нашия кораб секат, търпеливо машините месец броят от секунди ритмични строят. А наоколо - само вода, - благодат! И на мили наоколо - няма душа!.. Затова на моряци е тежко така те да спят след люлеене във тишина. Тук без празник, без отпуск, - все делник върви, - и ни стига в морето за отдих смута. И жени са в забрава дори: те - за нас, не за тях - е нали, - и те нека простят ни греха! Не е вярно! За тях и въздишаме все и на сън тайно все им мълвим имена. Тук ние не гоним тъй фусти съвсем, не за щастие, а за врата. А наоколо - само вода, - благодат! Ти що щеш направи - ни ограда, стена!.. Затова на моряци е тежко така те да спят след люлеене във тишина. Казват - плавате вие за много пари, - лесно много пари не печелиш така, - ние в море - зад море сме дори, за ден този от всичките дни, за такъв, който в спомен горя. А когато от другата пролет вървиш все към родния пристан направо си как - се разтварят в страната ни морски врати отпред своя, пред всеки моряк. С огледалото водно в море - благодат! И тук никакви вести, не стигат писма... Затова на моряци е тежко така те да спят след люлеене във тишина. Щом отплаваме пак, то годеж е за нас - с тази своя най-вярна невяста земя, - да се върнем в решения час, - както и да ни нанка там нас море - майка с безпътни деца. Знак забравил, маяк не е дал с висина, само пули очи - полудя, откачи: щото вижда как кораб стои на витла, обороти критични развил. А на кей да стоиш - все едно благодат, ти клати се на суша, и пей от душа. Щом се върнеш със навик не свикваш така ти след бури опасни в добра тишина!
© Васил Станев. Превод, 2019