Знаме - коприна в прах, целуна, той изплюл бе в отчаяние протези, фелдмаршал с рев: „Напред, мой славен полк! Презрете смърт тук мои главорези!“ Със смачканото знаме горди те, от талантливи възбудени те речи, - едни стремят се в първи редове - разбутват, блъскат задник, гърбове, и първи те полягат под картеча. Хитрец, - и този, който не бе смел, не пожела цената той да плаща, пълзи отзад - но там не оцеля: щото свои вземат го в прицел - и в гръб те го застрелват за измяна. Днес всеки трети тук - така е бос, но след битката - с живот кат Крез са, - Прекрасен полк, надежден верен полк - отбраните във полка главорези! А трети посред битка и беда стараят се да пазят гръб, гръдта си, не са излезли в първия реда, ни в задните, - но някак за храна, за златната се биеха средата. Те ще напишат тлъсти трудове, ще гинат на картини, по паната, - не са излезли в първи редове, не бяха те отзад - и горди все, че честно са проспали във средата. Тръбач без почест - млъкна вече той, не меден звук, а само звън железен Ах, славен полк, надежден верен полк, във който бяха само главорези? Но не, те чест на знаме не петнят, и весело там фелдмаршал говори, - тъй тях, за бъднини да оправдай, той викна: “И тук някои ще мрат - а някой ще живее, - безусловно!“ За тях звезда по-мътна не гори, - уверено ще стигнат до смъртта си, те скрити зад отчаяни и зли последен ред за другите нали - умерените хора от средата. ...В кал стъпкано е знамето след бой, на фелдмаршала жезъл и протези. Ах, славен полк!.. Да бе ли славен полк, във който бяха само главорези?
© Васил Станев. Превод, 2019