Пълководец с шия много къса нужен е във всички времена: и гърди - почти в брада да свършат, от тила - веднага и гърба. На невиждаща се къса шия, тъй глава в уюта ще седи, - и със ласо ти я не достигаш, и тъй много трудно я душиш. Ала те протягат все пак шия и на пръсти повдигат се нали: че далече, точно да се види - трябва да се гледа над глави. Край, сега - нечакан кандидат си, даже свят видял, далече бил, - в поза - неустойчива се клатиш, и за примка шия си открил. А там всяка - подлата ехидна ще брои прешлени тя на ней, - После виждаш, но - недалновидно, с шия гола тъй не се живей. Ала те протягат все пак ши и на пръсти повдигат се нали: че далече, точно да се види - трябва да се гледа над глави. Вирнал си главата, плюеш в извор, себе си ти готвиш за клане. Впрочем пълководец точен иска пълно той земята да оре. В Азия приучени в засада - не допуска се от бог така, че там прокраднали отзад и с първи удар свалят на земя. Ала те протягат все пак ши и на пръсти повдигат се нали: че далече, точно да се види - трябва да се гледа над глави. Кат юзда, изпуснал нерви нещо, щом не те държи и съхрани, - под крака и той ще е подсечен и на шия примката стои. Може вярно, тъй глава страхливо Да скриеш в плещи и без риска си, само - туй е много некрасиво, - скрита ти главата да държиш. Ала те протягат все пак ши и на пръсти повдигат се нали: че далече, точно да се види - трябва да се гледа над глави. Източна такава притча - точно ми разказа старец - аксакал. „Даже приказки - са тук жестоки", - мислих - и измервах шия аз.
© Васил Станев. Превод, 2019