Ето чакай пак беда, щом вратите тук се врътват, - значи, бие час, кога женски сълзи ще изсъхнат. Значи, няма места все за утехи, за премени. беди седем, - на ответ - и до миг щом е добре беди наши да са редом. Не държи ме тук уговаряне. Вярвам свято аз - в него що ли? Да кръжи над него и гарван чер, но ми е скъп той и в неволя. Идват вече сватове, сякаш за смях, за забава, - ах, шут до шут някак те: и туй никак да не става. Де ги знаят: пей се там, да дочух го и сама аз време аз не знам кога едно цвете са така две цветя - Иван и Маря. Път, пътечката, - тази е, нали, - в тъма крехка и, с мъка-болка, в пъкъл само ли, на край света ли, - води в него, даже в неволя. Ветрове добри, така прокраднете се в тъмница - Нека знае той това, в мен душа в него стреми се. Нека и сърце държи Нека и не мисли лошо, нека чака, да трепти - помощ за Маря върви скоро-скоро, ще е точно. Да не мае се, да не жалва се не напразно във поле, то и с наше име все назовава се, - ще цъфти дори и в неволя!
© Васил Станев. Превод, 2019