Не е равнина - и друг климат така. Върви лавина една след една, И тук след камък, камък друг пада с рева. И може в завой - да се свий покрай, - но труден път ти сега избра, опасен като пътя на война. Кой тук не е бил, и в риск не посмял - той себе си не пробва сам, и даже да сваля там долу звезди с небеса. Там долу не срещаш - тъй търси, в живота цял щастливия ти десета част ти от чудо, от красота . Без ленти в траур, без цвят червен, не изглежда монумент там камък що покой на теб подари. Кат Вечния огън свети в ден Върха със изумруден лед, и който ти така и не покори. И нека говорят - нека мълвят! Но не - нахалост не умря, от водка, болест туй е по-добре. И други идват, от уют във риск и непосилен труд, - вървят по твоя не минат маршрут. Отвесни стените - ей ти, погледни! Не чакай ти тук късмет да върви. Без вяра на камък, на лед, на скала в планина. Надеждата само в ръка една в приятел, в кука - забил в скала, и молим, въжетата да не ни подведат. Сечем стъпала. Нито крачка назад! Напрегнати тук коленете трептят, сърцето готово да бяга към връх от гърди. Цял свят е в дланта - ти щастлив си и ням И малко завиждаш на другите там, на тези - които все още върха предстои.
© Васил Станев. Превод, 2019