Ето некролога, сякаш оправда се, обясни така при мен смъртта. Просто: той - помор, тя - пък поморка, - а това е като огън и леда... Всички да знаят: тук щета каква ще е, нея съдят - това ще се види, - Казват: "Как той обича! Пък тя..." - по нататък е. И с причина: "Муму" и плесницата. Тъй ще е - и кораб и каравана ще реват за траурната вест, и от мъка пият капитани, по-суров ще стане Север днес. Всички да знаят: тук щета каква ще е, нея съдят - това ще се види, - Казват: "Как той обича! Пък тя..." - по нататък е. И с причина: "Муму" и плесницата. И матроси, стиснали щурвала, те съдба жестоко - с ругатня, вяра губят те да дърпат трала: Що е селда - няма ме сега! Всички да знаят: тук щета каква ще е, нея съдят - това ще се види, - Казват: "Как той обича! Пък тя..." - по нататък е. И с причина: "Муму" и плесницата.
© Васил Станев. Превод, 2019