- Граждани! Защо се блъскате, и в скандал и в свада се забърквате? Да седнете? В пътя сте далечен? За Бога - отстъпвам ви вече! Граждани! Дори пияните! Пътници сме всички - постоянните, все живеем, късаме билети, и в трамвай в живота сме ето. Тясно е? Е, пусто псувате! Напред вие що не ги разбутате? С вас зърно не ще смелим - си викам. Аз другар за вас не съм никак! А крака са кат копитата, вече кат юмрук е дупка в китела... събудете този мъж - серсем е, - той на сън с псувни разпял се е. Граждани! Живота свърши пък! Трети път навън и все не стъпил съм! - Глоба е за вас, разплатете се. Не? Още така повозете се.
© Васил Станев. Превод, 2019