Поздрав вам, е добри наши зрители, наши строги сте критици! И ще видите филм за последен, ей този крадец при нас. А крадци - туй са хора нечестните, - и те все правят пакости, затова държат в домове, те затворите се казват. Сгради - са затворите, крепки са, Отвор, порти - с решетки са, - По-добре само виж, По-добре само виж ги тях. Този филм - не съветва младежите, а съвсем пък девойките, - той е просто игра, ей такава игра. А крадци - ние някога срещаме, - но по-рядко, значително, от при царя свален и да кажем, в Америка. Този филм за решение - не бройте го: В него - шега и фикция, - той е просто игра, ей такава игра.
© Васил Станев. Превод, 2019