Бягат в гората стада зверове - но не за плячка, не на водопой: денем и нощем ловците си те търсят в тълпа без покой. Твари, забравили страх вечно силен, с твърдата вяра, че само върви, кожите късат на гръд като ризи, на гърба падат - не искам, вземи! Колко са в храсти, колко в гъстаци - с рев те ревяща, още ръмжащи! Колко са бягащи, колко лежащи - в дебри и храсти, още в гъстаци! Риби вървят все на против вълни - хващай с ръцете, ти в брода вървящ! Колко желаещи да седнат нали, миг е в съда - и в уста! Не месо е риба - и хладнокръвна: В мрежата се пъха, на кука, в дифан. Рибите щат да се сгреят в жарава, - гони морето, - вода - не вода! Колко са в храсти, колко в гъстаци - вкупом те плават, в маса тълпящи, един друг се лапат, хищни и стройни - в дебри и храсти, в гъстаци са още! Птица в сачма устремява летеж - птицата хитро измисля сега: ябълки за да им пъхнат в корем, гъски ден цял не ядат. Силната птица сама все ловува Гони тя хилав свой брат: „Настрана!“ - Спира живота в зенита, не струва, даже без изстрел щом пада в земя. Колко са в храсти, колко в гъстаци изстрела чакат, в капан летящи, колко там плават, колко летящи - в дебри и храсти, в гъстаци са още! Козина да носят те тъй не щат - само стремят се да паднат в капан. Хората, да сгреят, да облекат, от кожа вън да са. В капани ваши - мислете си тука! - все доброволно са кожи добри хиляди сто в чуждестранна валута, хиляди в хиляди в наши пари. Още в гъстаци, в дебри и храсти, колко ръмжащи, колко ревващи, колко пасящи се, колко тълпящи късат и мятат се, живо родени, сиви, нормални, с пера парадни, колко са, хищни и тревоядни, и с вълна линеят, кожата сменящи, блеещи, лаещи, млекопитаещи, колко летящи, бягат, пълзящи, колко не пият ли още са в храсти не пушещи са в дебри, в гъстака, и там влечуги вси са, и летящи, и подчинени, и ръководещи, вещи и мощни, късат и лъжат - още са в гъстака, в дебри и храсти! Без риба, без кожи, и тъй без шум, без сачмите не счупил зъба, - Ловко, измислено, просто, и с ум, мирно - защо е стрелба! Всеки ловец да е - с бяла престилка! И е - с табелки: „Не бий!“, „Не губи!“ Всичко това - резервата се нарича, заповед само една: не убий! Но - колко още, в дебри и храсти - и охраняват, осигуряват, и са подгонящи, с мярка хазартни, лошо са стрелящи, и прединфарктни, тровещи, лаещи, с кон и са пеши, и отпочиващи с лик чародеи, колко са, знаещи и изкушени, не са попадащи в цел, разлютени, колко треперят, кожи развалят, колко ловящи рибата с куки, колко са, язвени, колко всеядни, с мрежи са вързани и кръвожадни, пълни и тлъсти, тънки, и хилави - в дебри и храсти, още в гъстаци!
© Васил Станев. Превод, 2019