Ти навеки в топъл край замини. В море години знай, - пресметни. Съдба е с прът в колело напреки, Знаем и за бури - що, от преди. Мачта бързо катери, братле! - от земя стои въпрос остро - Може би, ще видиш континент, но, а може би - остров. Сметка прави някой - да, в брак е той, Този някой плава там на покой. Други, мама - така как ги роди - не за отдих, само пак - работи. Ти съдба излъгал си поне, смей се ней в лице просто. Кой си има личен континент, но пък за друг е - остров. Предвещаха ми беди в карти все, и гадаят, че открих континент, - Не туй - врачка сега пак не позна - Остров търся с обич аз ей, така. Ето бряг кат призрак мержелей, - не се бърза - брой до сто. Туй дали е само континент тъй дали е мой остров?..
© Васил Станев. Превод, 2019