Изгоряха мостове, дълбок брод, и тясно - череп виждаш във тъма, така затворен изхода и входа, и път един - къде върви тълпа. И двойката коне във впряга свикват, нагледно те показват, света свит, тълпата в кръг затворен - и върти се - кръга велик е - без ориентир. Разтича в дъжд попаднала палитра, и влита в полонезата галоп, без мирис, цветове, тонове, ритми, без кислород във въздух, без озон. И със безумци и със вдъхновени но кръговрата този не ще спре... Това ли е движението вечно - това ли е безкраен път напред?
© Васил Станев. Превод, 2019