Във светлина съм - всички мен следят, - и аз започвам обичайна процедура: пред микрофон, за мен икона да... не-не, днес точно съм - пред амбразура. На микрофона не съм по душа - на всеки моя глас е тъй противен, - уверен съм, щом хване ме в лъжа - с лъжата той без жал ще ме усили. Под ребра лъчи от рампа - бой е, светят и фенери в лице злобно, и прожектор бие отстрани, и гори!.. Гори!.. Гори! Хитрец е той, - и тънко острие, слух безотказен, чува фалш до йота, - и не му пука, че на мен е зле, - но нека, - честно аз изпявам ноти! А днеска аз особено хриптя, да изменя тоналност не рискувам, - нали щом аз душата изкривя - то кривината нищо не му струва. Под ребра лъчи от рампа - бой е, светят и фенери в лице злобно, и прожектор бие отстрани, и гори!.. Гори!.. Гори! Със гъвкавата шия микрофон върти главата своя змийска само: Щом само замълча - ужилва той, - аз длъжен съм - да пея тъй до края. Ти тук не шавай, мърдай, не посмей! видях аз жило - ти змия си, зная! И аз - като съм заклинател смел: то аз не пея - кобра укротявам! Под ребра лъчи от рампа - бой е, светят и фенери в лице злобно, и прожектор бие отстрани, и гори!.. Гори!.. Гори! Той лаком и е жадно птиче все, и из уста звук хваща и отваря, и в чело девет грама ще навре, - ръце не вдигам - вързан съм с китара! И пак ще няма края на това! Какво е микрофона ми - кажи? Като лампа в лице сега, но не съм свят, и микрофон не свети. Под ребра лъчи от рампа - бой е, светят и фенери в лице злобно, и прожектор бие отстрани, и гори!.. Гори!.. Гори! Мелодиите мои прости са, но щом съм сбъркал искрен тона своя - веднага мен болно по бузите плющя невидимата сянка микрофонна. Във светлина съм - всички мен следят, - Какво да чакам? Тихо или бури? пред микрофон, за мен икона да... не-не, днес точно съм - пред амбразура. Под ребра лъчи от рампа - бой е, светят и фенери в лице злобно, и прожектор бие отстрани, и гори!.. Гори!.. Гори!
© Васил Станев. Превод, 2019