А от граница ние назад все въртим - отначало Земята. Но, обратно върти я сега командир, във Урал той опрял си краката. Дават заповед нам, за атака накрай, да си върнем обратно земите, но все помним как слънце вървеше назад, и едва не залезе на изток. За Земя не в крачки е мярка, и напразно не пазим цветя, със ботуши я тласкаме вярно - все от нас, все от нас. Вятър от Изток, гъне там купи сено, в скали свити стадата. И преместихме ос на Земята без лост, пренасочвайки наша атака. Не се бойте, щом залез не в място е там. Съден ден е легенда за хората стари. Тук Земята въртят, там където си щат, роти нашите сменни на марша. Все пълзим, и все купчини галим, купа тъпчем зло и във несвяст, И Земята се тласка с коляно - все от нас, все от нас. Не откриваш ти някой, да искаш така, ръце горе да вдигне. А за живите - полза от мъртви тела: за прикритие стават убити. И оловото глупаво дебне ни все, и къде ще ни стигне - във упор, в тила ли? Някой там върху бункер се хвърли напред - и за миг тъй застина Земята. Стъпалата отзад си оставил, мимоходом по мъртви скърбя, глобус земен въртя аз със лакти - все от нас, все от нас. Някой там в пълен ръст и направи поклон, сам куршума той вдиша, Но на Запад, на Запад пълзи батальон, да изгрее пак слънце на Изток. До корем - във калта, все е смрад на блата, но очи, си закрил в миризмата. Днес в небето нормално и слънце вървя, щото ние пробиваме в Запад! И ръце и краката, къде са, - кат на сватба, си пийнал роса, и със зъби Земята все теглим - все от нас, все от нас.
© Васил Станев. Превод, 2019