В превал, в тишина, де скалите на вятър не пречат, на стръмни била къде никой там още не бе, живеело само планинското весело ехо, и то си отвръщало с вик - на човешкия все. Кога самотата тъй здраво те стисне за гърло, и сдавен стон щом чува се там, от пропаст зове - вик този за помощ все ехото ловко подхвърля, усилва - грижливо обратно донася в ръце. Това не са хора, напили се с кръв и отрови, и никой да не чува техния гръмък скандал, дошли от звук да лишат сега живия пролом - там ехото вързват, в устата му пъхват парцал. Нощ цяла е траела злата забава последна, и ехото тъпчат, но никой не чува звука. Във сутрин разстрел е - и стихва планинското ехо - като камъни рукват сълзи, от ранена скала...
© Васил Станев. Превод, 2019