Залез трепти, кат лъч в кама. Смъртта си плячка е брояла. Бой утре е, ала сега взвода скрит в облака вървя и заминава по превала. Без разговори, значи, напред, нагоре там... Планини са наши, те ще помогнат нам! А до войната този склон немец катери с твои „котки“! Той падна, но ти го спаси, а ей сега той може би, свой автомат за боя готви. Без разговори, значи, напред, нагоре там... Планини са наши, те ще помогнат нам! Пъпли взвод горе, край река - е този с който бил си сменен. Чакаш атаката в тъга, и да алпийските стрелци май днеска нещо уморени. Без разговори, значи, напред, нагоре там... Планини са наши, те ще помогнат нам! Ти пак си тук, събран си цял, и чакаш звука на сигнала. Момче е също тук - се знай. И сред стрелци на „Еделвайс“. Тях ще отхвърлим от превала! Без разговори, значи, напред, нагоре там... Планини са наши, те ще помогнат нам!
© Васил Станев. Превод, 2019