Като зов на набат, прозвучаха в нощта тежко стъпките, - значи скоро ще трябва да тръгнем без дума поне. По пътеки не минати тъпчат коне, коне тъпчат ги, те ездачите носят така неизвестно къде. Време наше - е друго, във бури, но щастие - старо е! И в потеря за него летим, все то бяга, напред. Само тук в тази гонка и губим добрите приятели, и препуснал не виждаш, че няма приятели с теб. Огньове ще приемаме ние така за пожари все, и зловещо се струва, като там ботуши скриптят, за войната ще бъдат игри детски и със названия старите, ще делим дълго хората на свой или на врага. А кога спре гърма, и кога не гори и не плаче се, и кога уморени конете под нас вече спрат, щом сменят и шинелите с рокли девойките нашите, - там да помнят това, да не губят и да не простят!
© Васил Станев. Превод, 2019