На кораб бунт, над нас се чайки реят, и вчера за дублони златни два са два бандита, виснали на рея, но - малко. Четирима те да са. Ловете вятър всички хей с платната! Какво гадайте! Всеки кораб - враг. Успех - е мит, но тази вяра знаем създали сме, щом вдигнем черен флаг. По кораб в кълбо търкалят се обаче. Гуляй и чест - забравят се уви. И ето вият, сякаш в страх са някак, ала изваждат дългите ками. Ловете вятър всички хей с платната! Какво гадайте! Всеки кораб - враг. Успех - е мит, но тази вяра знаем създали сме, щом вдигнем черен флаг. И двама в капитана палец тикат. Да стигнат него - дявол не е чер. Но, капитана пред команда никак, не трепна, хвърли вчерашен трофей. Ловете вятър всички хей с платната! Какво гадайте! Всеки кораб - враг. Успех - е мит, но тази вяра знаем - създали сме, щом вдигнем черен флаг. Но тук вълна, подобна на могила, измива - пусна гърло и ръка... Зад борда всичко, що на кръв е с мирис, - туй струва си - сега с добра цена! Ловете вятър всички хей с платната! Какво гадайте! Всеки кораб - враг. Успех - е мит, но тази вяра знаем създали сме, щом вдигнем черен флаг.
© Васил Станев. Превод, 2019