Дълго ти беше във плика - листа, - срока последен изтича! Изток Далечен е той затова, че е далеко на изток... Отговор чакаш, търпял си - само вест в думите две... Утрин посрещаме с часа осем по-рано поне. Тук до зори параходи реват, сред океанския шум е - не затова, че тъй Тих го зоват, тих е - така се получи. Отговор чакаш, търпял си - само вест в думите две... Утрин посрещаме с часа осем по-рано поне. Нека не плаши теб разказ сега, сякаш край на света - ето, - още отзад Сахалин, след това - кръглата наша планета. Отговор чакаш, търпял си - само вест в думите две... Утрин посрещаме с часа осем по-рано поне. Що да ти кажа - съвсем не е рай, но мъчно е все да ти пиша, - Знаеш ли, мила, ти просто ела: Изток Далечен е близко! Отговор скоро - дошла е, - само вест в думите две! Утрин е заедно с часа осем по-рано поне!
© Васил Станев. Превод, 2019