Как бе, как се туй случи? - и в кулиси и там на гара ти сякаш за баня сапун си, все страниш ти и все изплъзваш. Да объркани са мисли мои и сковани са в паяжина... като просяк във чантата ровя, опит търся, тъй и стотинки. Ах, там думите, тъй се мисли ох, кумиците и невясти, не вървя ни, ала щом се види, не повярвах би - що за бяс си! Само лен и върба, само бани, само светли дни, нощите лунни - туй е пристана твоя, Таня! Та изпейте ней алелуя! Та изпейте ней, злите песни, озвучете ней, вси кантати, добри химни или пък вести влезте често в главата за Тата!
© Васил Станев. Превод, 2019