Сто сарацини все в прослава Ней убих, - гибелта им в дама прекрасна посветих! Но краля наш - тъй лукав бе - в турнир той рицари зове. Аз ненавиждам видни - всичките крале! От Камелот за мен съперник е избран. и с чужда гръд в бой прати моя лукав крал Но в нежна гръд ми е сърце копие мое там е все... За мене все едно са кралските дела! На гръд е негов герб - с бесило, ешафод. Но дупка ще направя в този Камелот?. Той днес - е първи фаворит, към него крал благоволи. Но днес за краля просто ми е все едно! И краля каза: „Ще размаже вас без жал“, - и със шега: „Ах, вече песен сте изпял!“ За червеи да съм храна, За него да остане Тя... Прости ме Бог, но аз презирам този крал! Тук дават знак - един в друг, погледи ръмжат, конете гоним, и все задъхани във прах. Забрало вдигам аз - ох, да! Ах, тъй вълнува се мой крал!.. Но слава Богу - не пука ми за този крал! И свърши се - да си починат и поля. Кръвта му лей се по стъблата на трева. А краля мой, цял в бяс трепти, на мене Тя принадлежи. И днес не пука ми от моя лукав крал! ...Но с Ней тъй щастие във замък не озари - щом краля прати в поход мен, сто дълги дни... И не дочака моя идеал, Но той е - крал, а аз - васал - Май рано е да не ти пука от крале.
© Васил Станев. Превод, 2019